slider1

 IČO 00512630

 

aktuality

Lovili jsme 

 

 

 

 Od 1. ledna svoz popelnic v úterý každý sudý týden 

 

 

 

 

  

Obec Hodětín – část Blatec

Pod Blatcem říká se dosud ,,na Blatecké hrázi“, po níž vede silnice. Od této hráze

Až k Nové Vsi byl veliký rybník, který založil rybníkář Jakub Krčín z Jelčan

Za dob Petra Voka z Rožmberka.

Na hrázi byly vysazeny duby a vznikla píseň :

„ Okolo Blateckého duby se zelenají. Pamatuješ-li, má z nejmilejších,

kde jsme se milovali.“

           image003

          

          

Hosted on MyDreams VPS server